Анализатор на честотния спектър

 • Анализатор на честотния спектър SFRA20

  Анализатор на честотния спектър SFRA20

  Приемане на метод за честотно сканиране за измерване на характеристиките на намотката на трансформатора.

  Деформации на намотки, като изкривяване, издуване или изместване на трансформатора, измерени чрез откриване на характеристиките на амплитудно-честотната характеристика на всяка намотка, без да се изисква повдигане на корпуса на трансформатора или разпадане.

  Бързо измерване, измерването на една намотка е в рамките на 2 минути.

  Висока честотна точност, по-висока от 0,001%.